25 Mart 2011 Cuma

ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI

2-    ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANI

Arıcılık Makine ve Ekipmanı Bilgi Formu*
Başvuru Sahibi

Uygulama Yeri
İl/İlçe/Belde/Köy


Arılı Kovan Sayısı

Faaliyet Tipi

Üretim Tipi

* AKS kayıtları ile uyumlu olacak
·           Sır Alma Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel)                  veya motorlu olabilir. Taşınabilir ve tezgahlı  olmalıdır.
·           Bal Süzme Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 304 krom-çelik ve % 100 paslanmaz olmalıdır
·           Bal Dinlendirme Tankı: 3 cidarlı ve 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir. 6-8-10 teneke kapasiteli olabilir.
·           Bu makine ekipmana en az 100 arılı kovanı olan başvuru yapabilir.
·           Her makine ve ekipman ayrı ayrı alınabilir.
·           Arıcılık Kayıt Sistemi (A.K.S) belgesi olmalıdır.
Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :
  1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
2. Şirketler veya bireyler için AKS belgesi ve tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arı miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
  1. Teknik Şartname
  2. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura
  3. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
  4. Ana arıyı Bakanlığın izin verdiği işletmelerden satın alıyorsa (En fazla 2  yaşlı) Ana arı kullanımı ile ilgili fatura

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:
1.Garanti Belgesi (İmal eden firma garantisi)
2. İthal makinelerin mevcut teknik  mevzuata uygun CE belgesi
3.Teknik Özellik Belgesi
4.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Başvuru Değerlendirme Kriterleri


Başvuru sahibi:...........................
Başvuru No: ...............................

 ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANI
Kriterler
Puan
Referans
Puan
Aldığı Puan
1- Başvuru sahibinin
Şirket olması
20
5


Bireysel olması
10
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri
15
Genç çiftçi olması
20
2- Başvuru sahibinin arılı kovan sayısı
100-150 kovan
25
10151-250 kovan
15
250 kovandan  fazla
25
3- Başvuru sahibinin arıcılık faaliyet tipi
Sabit arıcılık
10
5

Gezginci arıcılık (Son bir yıl içinde konaklama belgesi)
10
4- Başvuru sahibinin üretim tipi
Konvansiyonel (Geleneksel)
15
5Geçiş
10
Organik
15
5-Başvuru sahibinin ana arı kullanımı 
  Ana arıyı kendi üretiyorsa
10
5


  Ana arıyı Bakanlığın izin verdiği işletmelerden satın alıyorsa (En fazla 2  yaşlı)
10
6- Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu
         Hibeden yararlanmadı
20
20


        Hibeden 1 kez  yararlandı
10
       Hibeden 2 kez  yararlandı
5
      Hibeden 2’ den fazla  yararlandı
1
TOPLAM  PUAN
100


*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi kovan sayısının  %1’i oranında puanı artırılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder